Search
Generic filters

Personsökarsystem i vården och på Covid-19 vaccinations- och testcenter är till stor hjälp för

personalen och ger trygghet för medborgaren

Personsökarsystem i vården

Pucksystems för patienter inom sjukvården är till stor hjälp på ställen där patienter väntar var för sig.

Covid-19 har skapat väntetider på många håll, och speciellt på platser som vaccinationscentraler kan det ibland vara lång väntekö.

Personsökarsystem innebär inte bara bekvämare väntetid för patienterna, utan även mindre stress för t.ex. vaccinationspersonalen.

Detta är naturligtvis inte bara en fördel på vaccinationscentra, utan även i många andra slags kliniker eller medicinska mottagningar. Där kan man också dra nytta av ett pagersystem som låter patienter vänta på fler ställen i stället för i ett fullsatt väntrum. Vissa kliniker har till och med möjlighet att låta patienter vänta ute i ett så kallat friluftsväntrum.

Pagersystem för patienter är lätt att använda och lätt för patienter att förstå. Patienten får en puck och kan vänta i lugn och ro och kan sedan kallas in när det är deras tur.

Det finns även personsökare som kan be patienten gå till ett specifikt rum. På pagern finns en liten display som t.ex. kan meddela ”gå till vaccinationsrum nr 3”. Detta förbättrar även logistiken på vaccinationscentralerna och ger ett bättre patientflöde, dessutom ger det vaccinatörerna lugn och överblick.

Puckarna är naturligtvis lätta att rengöra och kan ställas in så att de antingen blinkar, piper eller vibrerar.

Det finns även andra personsökarsystem ger bättre arbetsflöde även på vaccinationscentra samt på kliniker och läkarmottagningar. Till exempel en anropsknapps som installeras i behandlingsrummen och som kan användas för att snabbt kalla på hjälp vid behov.

På en läkarmottagning kan läkaren kalla på en sjuksköterska om hen behöver assistans och står med en patient som hen inte kan lämna. Detsamma gäller på  tandläkarmottagningar eller andra behandlingskliniker.

I Dubai har Discover Systems även levererat ett anropsknappssystem som gör att behandlaren kan beställa covid-19-vaccin till de olika vaccinrummen när den håller på att ta slut.

Varje vaccinationsrum kan meddela en assistent att hen ska ta med antingen ett Pfizer- eller Astra-vaccin om den håller på att ta slut i vaccinationsrummen. Detta skapar förstås även optimala förutsättningar för ett bra arbetsflöde, förutom att vaccinet levereras friskt och kan förvaras kylt så länge som möjligt.

Detta system används även i snabbtestcenter där personalen i varje enhet kan ringa efter hjälp med ett knapptryck, eller i labbet som kontrollerar testet där man snabbt kan meddela testare om någon har varit smittad. Om man har haft ett positivt Covid-19-test måste hela enheten rengöras noggrant och all utrustning bytas ut. Detta är en enorm tidsbesparing för alla parter på ett snabbtestcenter.

 COVID-19 har generellt sett gett världen ett nytt perspektiv på tid, och särskilt på att inte slösa bort tiden på att vänta. Personsökarsystem hjälper till att effektivisera tiden, så att både vårdpersonal och patienter får en bekvämare väntetid samt minskar tidsspill.

Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan göra din klinik, läkarmottagning eller tandläkarmottagning mer effektiv och bekväm.

https://discoversystems.se/produkt/patientkall/ 

Discover Systems Logo