Search
Generic filters

Kommunikation hos optikern

Berger Optik

Kommunikation hos optikern

Pager system

Christian Berger, Berger Optik.

Hos många optiker är det stort press på provrummen och det gäller att utnyttja tiden i dessa rum optimalt.

När en kund ska på synundersökning har kunden ofta god tid och vill kanske prata lite om annat än bara glasögon och syn etc. Provrummen är ett mysigt ställe att göra det, vilket är jättebra för både kund och optiker, men om det är press på kundflödet och optikern behöver ett bra flöde i provrummen, då är det en fördel att optimera processerna och kommunikationen internt hos optikern.

Det har man hjort hos Berger Optik i Galten i Danmark, där Christian Berger har låtit installera en anropsknapp i butikens välkomstområde och en liten ljuspanel inne i provrummen.

Nu kan personalen i välkomstområdet på ett diskret och effektivt sätt berätta för optikern att nästa kund har kommit och väntar på sin tur, eller att en annan optiker ska använda rummet snarast möjligt.

På så sätt kan du effektivisera din tid, och se till att du inte slösar bort tiden med småsnack i provrummet, utan då kan du exempelvis ta med kunden ut i butiken och prata färdigt.

Christian Berger berättar: 

”Det är ofta tryck på prov- och testrum hos optiker och enkel och smidig kommunikation såsom en anropsknapp i butiken, och en ljuspanel i prov- och testrummen gör att vi kan effektivisera våra processer. På så sätt kan vi få fler kunder genom syntester och i butiken, och processen glider lättare till nytta för både personal och kunder.

Eftersom lampan i behandlingsrummen kan kommunicera med hjälp av flera färger kan man skicka olika besked till behandlarna efter överenskommelse. Det är lätt och effektivt.”

Pager system

Berger Optik har även installerat ett anropssystem så att de kan kalla på varandra om några anställda skulle befinna sig på våningen ovanpå där det finns verkstad och matsal. Det innebär att man slipper springa fram och tillbaka när man vill kalla på en person.

Anropssystem kan skräddarsys för nästan alla situationer där du vill optimera dina arbetsflöden och processer. Det är lätt att installera och använda och är ekonomiskt fördelaktigt.

Berätta för oss om dina arbetsflöden och processer och låt oss ge dig råd om hur de kan förbättras. https://discoversystems.se/produkt/anropsknappssystem/

Discover Systems Logo