Search
Generic filters

JUST PÅ MÄSSOR OCH MÖTEN

ÄR DET VIKTIGT ATT SPARA TID!

JUST PÅ MÄSSOR OCH MÖTEN ÄR DET VIKTIGT ATT SPARA TID!

Möten och mässor är lika med koncentrerad tid och alltid en tidsbegränsad situation.

Därför är det viktigt att använda tiden optimalt och att undvika tidsspill.

Möten äger rum överallt, från mötesrum på företag till möteslokaler på hotell eller konferenslokaler, och då är det också viktigt att mötesdeltagarna kan fokusera på mötets ämne utan att störas av en massa annat. Störningar kan exempelvis vara om tekniken/AV inte fungerar, eller om du t.ex. vill ha catering eller annat. Om mötesdeltagarna måste springa ut för att hitta en servicemedarbetare eller servitör, då är det improduktivt och slöseri med tid.

Man kan lösa sådana situationer med ett enkelt och användarvänligt anropsknappsystem i form av ett knappsystem som finns installerat i mötesrummet. På så sätt kan mötesdeltagarna lätt kalla på den hjälp de behöver genom att bara trycka på en knapp, och väl att märka utan att behöva lämna mötet. Enkelt och lätt och tidsbesparande.

https://discoversystems.se/produkt/anropsknappssystem/

När man ställer ut på en mässa använder man mycket tid vid montern på att hitta den person som kunden gärna vill prata med. Ofta finns det en inchecknings-/servicedisk eller reception på de stora montrarna, och dit vänder du dig för att prata med en specifik person. Ibland utan en fast överenskommelse, andra gånger kan du ha avtalat en bestämd tid.

Men gång på gång ser man att kunden får stå och vänta länge innan man hittar personen/säljaren i fråga, och det kan hända att personalen i receptionen får spinga ut för att leta. Man kanske ringer till säljarens mobiltelefon, eller efterlyser hen över högtalare via ett anropssystem. Man kan i varje fall inte vara säker på hur snabbt man kan hitta personen eftersom hen kan befinna sig en bit från montern eller i baklokalen, kanske har telefonen på ljudlös eller inte hör något på grund av den höga ljudnivån.

Många faktorer kan inverka, och i sådana situationer slösar man ofta en massa tid, inte bara säljarnas utan även servicepersonalens och inte minst kundernas som besöker montern. Eftersom en mässa är en koncentrerad situation som kostar mycket pengar att delta i, så är det avgörande att säljarna är effektiva och att kunderna blir nöjda, känner sig välkomna och optimalt betjänade.

Det finns en enkel lösning på problemet och här är en personsökare ett perfekt verktyg som du kan använda för att få optimal effektivitet och kundservice på din monter. Ett personsökarsystem där alla säljarna har en pager som säkerställer att säljaren och kunderna hittar varandra snabbt och effektivt.

https://discoversystems.se/produkt/personsokare/ 

Kontakta oss för rådgivning kring personsökarsystem för mötes- och eventbranschen.

[email protected]    www.discoversystems.se 

Discover Systems Logo