Search
Generic filters

Det finns många typer av

behandlingskliniker

Det finns många typer av behandlingskliniker

Det finns många typer av behandlingskliniker såsom:

Kiropraktor, Skönhetssalong, Psykolog, Tandläkare, Tandvård, Fotvård, Sjukgymnastik, Hälsoklinik, Träningsklinik, Poliklinik, Ögonkliniker, Hudklinik, Optiker, Röntgenklinik, Allmänläkare, Specialistläkare, Munkirurgisk klinik, Öron-näsa-halsläkare, Ortopedi, Neurolog, Ultraljudskliniker, Dietister, Massör, Psykoterapeut, Zonterapeut, Veterinärklinik.

Och detta inberäknar säkert inte alla slags behandlare, men gemensamt för alla är att många av dessa kliniker har patienter som väntar. Antingen väntar de i ett väntrum eller också väntar de på att en maskin blir tillgänglig i en träningsklinik, eller också måste de vänta någonstans på avstånd. Det senare är särskilt relevant i dessa Covid-19-tider då man vill undvika att många människor församlas på mindre områden, och speciellt om väntrummen är trånga.

Ett personsökarsystem är en hjälp när folk väntar på kliniker och gör det möjligt att sprida ut patienterna över ett större område. Patienterna kan exempelvis vänta ute, vilket innebär spilltid för personalen eftersom de måste hitta patienten när det blir hans/hennes tur. Ett enkelt pagersystem med personsökare gör att detta går väldigt enkelt och effektivt.

Men en sak är att skapa säkerhet och effektivitet i väntrummet. I behandlingsrummen kan ett anropssystem ge andra fördelar eftersom behandlaren kan kalla på hjälp utan att behöva lämna patienten.

Detta fungerar med hjälp av ett effektivt anropsknappsystem där ett tryck på en knapp i behandlingsrummet skickar en signal till en personsökare eller en pagerklocka som assistenten har på armen eller i bältet. Assistenten kan då se vilket behandlingsrum som kallar och kan gå dit för att hjälpa till. Detta ger effektivitet i arbetet och trygghet för patienterna eftersom terapeuten inte behöver lämna patienten.

Ett knappsystem för personkall kan även användas i behandlingsrum om en patient ska vänta ensam. Det kan t.ex. vara efter en behandling då patienten lämnas ensam till nästa behandling, eller om patienten ska vila lite efter en behandling. Det finns även anropsknappar som ger patienten möjlighet att meddela dig om de har problem eller vill prata med en läkare eller terapeut.

Kort sagt, anropssystem eller pagersystem ger effektivitet och trygghet, oavsett om det är personsökare eller patientpuckar.

Discover Systems har över 20 års erfarenhet av personsökarsystem, så ring oss gärna för bästa vägledning.

https://discoversystems.se/produkt/personkall/

Kaldesystem, pager, buzzer

Discover Systems Logo