Search
Generic filters

Andon-Anrop betyder inte alltid problem

Andon-Anrop betyder inte alltid problem

Andon-system i tillverkningsindustrin

Andon-system används främst inom tillverkningsindustrin. Ursprungligen var de avsedda för produktionspersonal, maskinoperatörer eller underhålls- och reparationspersonal för att de snabbt skulle kunna rapportera problem. Oftast aktiveras systemen genom att man trycker på en knapp eller drar i ett snöre, men det finns även övervakningssystem som automatiskt kan larma vid t.ex. maskinstopp. 

 

Ett av de vanligaste visuella larmen är en lampa, ofta i rött, gult och grönt (så kallad ljusramp eller signalramp), som indikerar problemets svårighetsgrad och placering. 

 

Idag finns det många andra alternativ än ljus, t.ex. ljudlarm eller textmeddelanden på en skärm eller liknande. Här är personsökarsystem särskilt intressanta, eftersom vissa typer kan motta textmeddelanden eller larm i form av ljus eller vibrationer. 

 

Många tycker kanske att man kan använda en smartphone för detta ändamål, men personsökare är betydligt mer robusta än telefoner, vilket är oerhört viktigt i tillverkningsmiljöer som kan vara tuffa miljöer för elektronik. Dessutom är personsökarsystem inte beroende av nätverk eftersom de har sin egen trådlösa signalöverföring. 

  

 

 

Effektiv kommunikation med pejlsystem

Som nämnts kan man använda Andons personsökarsystem för annat än bara kritiska larm. De kan också förbättra produktions- och logistikprocesser. Man kan till exempel installera anropsknappar vid produktionsmaskiner och skicka signalen till en förman eller någon annan som ska leverera delar till produktionen. Maskinoperatören behöver bara trycka på en knapp för att tala om vilken typ av service eller hjälp han behöver utan att lämna maskinen. 

 

Att utrusta en gaffeltruck med ett Andon personsökarsystem kan också förbättra effektiviteten. De olika produktionsenheterna eller maskinerna kan tillkalla trucken om de t.ex. behöver flytta en pall eller få levererat nya artiklar. På en liten display i trucken kan truckföraren se vilka maskiner som anropar, vilket gör kommunikationen enkel och effektiv. 

 

På många ställen i produktionshallar eller på kontor behövs snabb och effektiv kommunikation, och ett personsökarsystem är ofta ett perfekt verktyg för detta ändamål. 

 

Effektiv hantering av lastbilar med pejlsystem vid lastbryggorna

Ett annat område inom tillverkningsindustrin där personsökarsystem används är på lagret eller på deponin. När varor ska transporteras till och från lagret är det vanligt att lastbilar står i kö för att få tillgång till en ledig ramp. Detta kan du hantera effektivt med ett personsökarsystem. När en lastbil anländer får föraren en personsökare och hänvisas till en tilldelad parkeringsplats. När rampen är klar för lastning eller lossning kan föraren tillkallas med en enkel signal. Antingen får han veta vilken ramp han ska åka till när han kallas, eller så kan personsökaren ha en display som visar rampinformationen. Systemet fungerar också bra där det finns många utländska förare, eftersom alla förstår signaler som vibrationer och blinkande ljus. 

 

Så det spelar egentligen ingen roll om man kallar det ett Andon-system eller ett personsökarsystem för tillverkningsföretag. Det viktiga är att det ökar effektiviteten, sparar företaget tid och pengar och är enkelt och billigt att installera. 

.

Discover Systems Logo