Search
Generic filters

Idrottshallar, arenor, fitness, bowlinghallar, poolbarer

Idrottshallar, arenor, fitness, bowlinghallar, poolbarer

Det är härligt att man nu kan besöka idrotts- och fitnesscenter igen efter Covid-19, antingen som användare eller som åskådare. Idrott är inte bara spännande utan det är även hälsosamt att träna.

Stadion Kaldesystemer

På dessa ställen kan man använda personsökarsystem på många olika sätt. Här är bara några exempel:

  • Många idrottshallar har restaurang, café eller cafeteria, och här är en gästpuck eller en personsökare för servitörer ett ovärderligt verktyg, beroende på om du har självbetjäning eller bordsservering. Om man använder dessa system blir resultatet tidsbesparingar och bättre kundservice. https://discoversystems.se/produkt/silent-ordering-system-pucksystem
  • Arenor eller stora hallar har ofta VIP-rum där sponsorerna uppehåller sig. Här kan ett serviceanropssystem vara en optimal service. Sponsorerna behöver inte gå ut för att hitta servicepersonal, utan kan kalla på dem via en knapp. För servicepersonalen ger det även bättre effektivitet och de slipper springa runt förgäves. https://discoversystems.se/produkt/personkall
  • Fitnesscenter har ofta en reception, och här kan en anropsknapp också vara en hjälp för personalen och en riktigt bra service för kunderna. Ofta är receptionen inte bemannad hela tiden eftersom personalen har andra uppgifter runt omkring i huset. En enkel service anropsknapp i receptionen gör att man kan tillkalla personalen om man behöver hjälp. Ett serviceanropssystem gör att personalen kan vara flexibel utan att kompromissa med servicenivån. https://discoversystems.se/produkt/personsokare
  • Bowlinghallar kan också installera en anropsknapp vid banorna. På så vis kan gästerna kalla på hjälp om det behövs. På samma sätt kan många bowlinghallar som serverar mat använda ett pucksystem så att gäster får veta när maten är klar.
  • Poolbarer är också ställen där det kan uppstå väntetid i samband med att man väntar på ett ledigt poolbord. Väntande gäster kan få en personsökare och sedan sätta sig och vänta i baren. På så vis säkerställer man att gästen stannar kvar i stället för att gå någon annanstans, och det kan naturligtvis även ge merförsäljning av drycker.
  • Överallt där man vill kvarhålla sina kunder så länge som möjligt är det också en fördel att erbjuda dem möjlighet att ladda telefonen. Idag är mobiltelefoner viktiga för i stort sett alla människor, och om en gäst har en telefon som börjar ha slut på ström kanske de lämnar stället, vilket kan innebära att du förlorar intäkter. ”Free of Charge”-system tillåter stället att låna ut eller hyra ut en laddare till gästerna, som då stannar kvar i stället för att lämna stället. Där är en unik service till kunderna; https://discoversystems.se/produkt/uppladdnings-system-for-mobiltelefoner

Fitness motion kaldesystem Pager

Kort sagt, det finns många idrottshallar och ställen som kan ha stor nytta av personsökarsystem, oavsett om det är ett pucksystem, ett personsökarsystem för servitörer eller en serviceknapp. Detta är till förmån för både personalen, gästerna och intäkterna.

Discover Systems Logo